Poslední aktualizace 17.1.2012

NÁBOŽENSTVÍ  MOUDROSTI

Centrum pro rozvíjení duchovního odkazu Alberta Einsteina

 

Motto: "Náboženství budoucnosti bude kosmické náboženství.  Překročí osobního Boha a vystříhá se dogmat a teologie.  Zahrnujíc v sobě jak oblast přírodní, tak i duchovní, bude založeno na religiózním cítění, vyrůstajícím ze zkušenosti, objímajícím všechny věci přírodní i duchovní smysluplnou jednotu. "  (Albert Einstein)

 


 

CO JE TO NÁBOŽENSTVÍ MOUDROSTI ?

 

   Náboženství moudrosti vzniklo na půdě Náboženské společnosti čs. unitářů (NSČSU) během posledních let totalitního režimu v naší vlasti. Jeho název je odvozen od názvu  „Nejvyšší Moudrost“, který někdy užívali zakladatelé NSČSU Dr. N. F. Čapek a Dr. K. Hašpl k označení Boha ve své moderní teologii, kterou hlásali, poněvadž se tak chtěli vyhnout vazbám na stará náboženství a osobní Bohy, jakými byli např. Jahve, Brahma-Stvořitel, Bůh-Otec nebo Alláh. Před sametovou revolucí a brzy po ní bylo na půdě pražské Unitarie předneseno celkem 22 promluv  o Náboženství Moudrosti. Brzy však do těchto čistě unitářsky orientovaných aktivit byla inkorporována i kosmická religiozita Prof. Alberta Einsteina, která těmto snahám vtiskla postmoderní, vědě blízký ráz.

    Náboženství Moudrosti je tedy snaha hlásat novou formu necírkevního. nedogmatického duchovního učení.

 


 

Knihu „NÁBOŽENSTVÍ MOUDROSTI“ vydalo nakladatelství UNITARIA v roce 2010. Knížka  je v prodeji v sekretariátu Unitarie, Praha 1 – Staré Město, Karlova ul. 8, I.p. Kontakt na Unitarii naleznete na www.unitaria.cz

 

 

www.nabozenstvimoudrosti.cz

http://sweb.cz/Mikes.Otakar

Mikes.Otakar@seznam.cz