PŘEHLED SKRIPT O NÁBOŽENSTVÍ MOUDROSTI

        

         Kromě přednášek a různých akcí byla na toto téma vydána či sestavena i skripta, jejichž autorem je Ing. Dr. Otakar Mikeš, Dr.Sc.

1. „Etika duchovně vyspělého člověka“. (Vzor morálky idealizovaného poutníka na duchovní cestě). Vydala Unitaria, Praha 1990. Soubor 27 cyklostylovaných stran formátu A4 je již rozebrán.

2. „Přiblížení – úvod do Náboženství Moudrosti“. Vydala Unitaria, Praha 1990 ve dvou cyklostylovaných sešitech: (a) 25 stran, (b) 28 stran formátu A4. Rozebráno.

3. „Sádhaná – duchovní cesta“. (Detailní popis duchovní cesty. Ezoterní složka Náboženství Moudrosti). Vydalo nakladatelství Unitaria, Praha 1992. Knížka o rozsahu 219 stran je dosud v prodeji v sekretariátu Unitarie, Praha 1 – Staré Město, Karlova ul. 8, I.p.

4. „Náboženství Moudrosti – doktrina“. (Detailní výklad tohoto učení). Knížka o rozsahu 158 stran vyšla v malém nákladu jen jako preprint, který byl rozdán zájemcům o tuto problematiku. Rozebráno.

5. „Filozofie Náboženství Moudrosti. (příspěvek k univerzálnímu náboženství budoucnosti)“. Spis o rozsahu 313 stran vyšel jen jako preprint, který byl rozdán všem obcím NSČU. Rozebráno.

 

 

Knihu „NÁBOŽENSTVÍ MOUDROSTI“ vydalo nakladatelství UNITARIA v roce 2010.

Knížka  je v prodeji v sekretariátu Unitarie, Praha 1 – Staré Město, Karlova ul. 8, I.p.

Kontakt na Unitarii naleznete na www.unitaria.cz