PŘEHLED VŠECH PROMLUV ČI AKCÍ V PRAZE OD VZNIKU SDRUŽENÍ DO ZAČÁTKU ROKU 2006:

 

(A) V Gymnasiu Jana Palacha:

 

12. 11. 96    Duchovní odkaz A.  Einsteina a Praha

30.  4. 97     Různé přístupy k hledání Nejvyšší Pravdy

10. 11. 98    Albert Einstein a Praha

 

(B) Humanistické hnutí na Smíchově:

 

 9. 11. 00     Víra, věda, příroda a postmoderní humanismus

19.  4. 01     Osvícenský humanismus a postmoderní Náboženství Moudrosti

 

(C) Lidová univerzita:

 

10.  4. 03     Fiat lux - budiž světlo.

17.  4. 03     Theodicea - problematika špatně stvořeného světa.

24.  4. 03     Měj každý své náboženství.

 5. 11. 03     Etika duchovně vyspělého člověka.

12. 11. 03    Reinkarnace pro a proti.

19. 11. 03    Existuje život po smrti ?

11.  2. 04     Věda, víra a duchovní nauky dneška.

18.  2. 04     Vznik světa, života a člověka z hlediska postmoderního náboženství.

25.  2. 04     Philosophia perennis - věčná filozofie věčnosti.

 8. 12. 04     Dobro, zlo, pravda a lež z duchovního hlediska.

15. 12. 04    Manželství, rodina, děti a láska z duchovního hlediska.

22. 12. 04    Jak vnímáme vnější svět z filozofického a duchovního hlediska.

26.  1. 05     Duševní a duchovní život člověka a hygiena myšlení.

 2. 2. 05       Různé formy duchovní cesty k Bohu.

 9. 2. 05       Albert Einstein v Praze a jeho kosmická religiozita.

 

(D) Unitaria:

 

25.  1. 96     Albert Einstein a postmoderní náboženství

14. 11. 96    Reinkarnace pro a proti

30.  1. 97     Thanatologie a postmoderní eschatologie

17.  4. 97     Význam Slunce pro život a náboženství     /Vinohrady/

17.  1. 98     Slunce v životě a náboženství      /Karlova ul. /

12.  1. 99     Měj každý své náboženství

 3.  2. 98      Voda v životě a v náboženství

16.  2. 99     Základní ideje Náboženství Moudrosti

23. 11. 99    Theodicea - problém špatně stvořeného světa

 2. 12. 99     Etika duchovně vyspělého člověka

 6.  1. 00      Einsteinův duchovní odkaz třetímu miléniu

 8.  2. 00      Memento mori - pamatuj na smrt

12.  2. 00     Fiat lux - budiž světlo

14.  3. 00     Rozvine se u nás nové náboženství ?

18.  4. 00     Víra, věda a příroda

 9. 01. 01     Úloha moderního náboženství v lidské společnosti

26. 11. 02    Šienšanský dialog (o taoismu)

                   Filozofie, náboženství a moudrost

                   Co bude po smrti ?

01. 04. 03    Náboženství nejstarších civilizací světa.   I.

 8.  4. 03      Náboženství nejstarších civilizací světa.   II.

21. 10. 03    Procházka zahradami zenu

18. 11. 03    Cestou moudrosti za poznáním Nejvyšší Pravdy.

jaro 04         Přehled světových náboženství.   I.

jaro 04         Přehled světových náboženství.   II

19. 10 04     Proč věří lidé v Boha ?

 9. 11. 04     Snahy člověka o poznání Boha.

22.  2. 05     Věda jako náboženství ?

15. 11. 05    Vesmír z vědeckého a duchovního hlediska.

13. 12. 05    Ekologie a environmentalismus z duchovního hlediska.

28. 2. 06      Může existovat posmrtný život ?

14. 3. 06      Je mystika tou pravou cestou k poznání nejvyšší pravdy ?

 

        Touto poslední promluvou (14.3.06) skončil víceletý seriál přednášek o Náboženství Moudrosti

 

       (Některé promluvy však byly přednášeny i mimo Prahu, v Bratislavě, Brně, Jičíně, Liberci, Olomouci a v Plzni  )